Disiplinler Arası Yaklaşım
Disiplinler Arası Yaklaşım
Araştırmacı Çocuk Merkezi

Disiplinler Arası Yaklaşım

Standart Fiyat 3.00TL

21. yüzyıl eğitim anlayışı en az bir alanda derinlemesine uzmanlaşmayı gerektirirken diğer alanlarda da bilgi ve yetenek sahibi olmayı kaçınılmaz kılıyor. Üstelik bilişsel becerilerin yanı sıra empati kurabilen, iletişim becerilerine sahip, takım çalışmasına uyumlu, sorumluluk sahibi ve sosyal zekâya sahip bireylerin yetiştirilmesini de öngörüyor.

Bu bakış açısıyla düşündüğünüzde eğitim öğretimde ne tür çalışmalar yapılabilir? Hangi programlar uygulanabilir? Etkililik nasıl sağlanabilir? Çocuklara bu hangi yollarla aktarılabilir?


Benzer ürünler